Locaties

Basket: het geheel aan onderliggende aandelen.

Call trigger: de waarde waarop de structuur kan worden afgelost door de uitgevende partij

CMS:  staat voor ‘Constant Maturity Swap’; de 10-jaars euro CMS-rente is het tarief waarvoor op de kapitaalmarkt euroleningen met een looptijd van 10 jaar worden verhandeld.

Coupon: rentevergoeding

Memorycoupon: wanneer op een peildatum de coupon niet uitgekeerd kan worden, zorgt de ‘memory’ ervoor dat de coupon de volgende keer uitgekeerd kan worden.

Strike: de waarde van het aandeel bij aanvang.

beleggingsproducten

naam

Leonteq Rev.Con on BNP, ING and JPMorgan.

omschrijving

Met dit product wordt deelgenomen aan de koersbewegingen van drie onderliggende waardes, namelijk: BNP Paribas, ING and JPMorgan Chase.

De looptijd van dit product is iets minder dan 19 maanden.

Gedurende deze 19 maanden zijn er 2 data waarop het product tussentijds kan aflossen: 02-08-2023 en 02-02-2024.

Tussentijdse aflossing mogelijk op bovenstaande data als ieder aandeel een performance heeft van 0% of beter.

Aflossing op einde looptijd 100% als alle aandelen beter presteren dan -20% ten opzichte van de strike. Daarnaast is er ook een aflossing op einddatum als 1 van de 3 aandelen gelijk of boven de 0% performance staat.

Gegarandeerde coupon van 12,69% per jaar.

looptijd

19 januari 2023 tot en met 2 augustus 2024.

risico

Er bestaat een kans dat de belegger minder terugkrijgt dan zijn inleg. Daarnaast bestaat er een kans dat de uitgevende instelling zijn verplichtingen niet nakomt als deze in financiële problemen zou komen te verkeren.

karakteristieken

Aandelen, wereldwijd

uitgevende instelling

Leonteq

ISIN

CH1243096026