Locaties

Basket: het geheel aan onderliggende aandelen.

Call trigger: de waarde waarop de structuur kan worden afgelost door de uitgevende partij

CMS:  staat voor ‘Constant Maturity Swap’; de 10-jaars euro CMS-rente is het tarief waarvoor op de kapitaalmarkt euroleningen met een looptijd van 10 jaar worden verhandeld.

Coupon: rentevergoeding

Memorycoupon: wanneer op een peildatum de coupon niet uitgekeerd kan worden, zorgt de ‘memory’ ervoor dat de coupon de volgende keer uitgekeerd kan worden.

Strike: de waarde van het aandeel bij aanvang.

beleggingsproducten

naam

BNP Paribas Switchable Note

omschrijving

Met dit product wordt deelgenomen aan de bewegingen van de Select Dividend Global 100 index.

De Select Dividend Global 100 index combineert aandelen uit regio’s zoals Amerika, Europe en Azië/Oceanië en bestaat uit 100 verschillende aandelen met de volgende verdeling:

  • Amerika: 40 stuks
  • Europe: 30 stuks
  • Azië/Oceanië: 30 stuks

Dit product heeft een totale looptijd van 7.5 jaar.

Op einddatum ontvangt de klant 100% van de positieve performance van de Select Dividend Global 100 index berekend als het procentuele verschil tussen het gemiddelde van de maandelijkse performances gedurende het laatste jaar van de looptijd. De klant kan ook een vaste coupon van 8,2% ontvangen indien de uitgevende instelling het product switcht naar een vaste coupon met terugwerkende kracht.

Dit product heeft een kapitaalgarantie van 100 %.

looptijd

18 april 2013 tot en met 18 november 2020

risico

Er bestaat er een risico dat de uitgevende instelling zijn verplichtingen niet nakomt als deze in financiële problemen zou komen te verkeren.

karakteristieken

Aandelen, dividend, wereldwijd

uitgevende instelling

BNP Parisbas

ISIN

XS0877122498