Locaties

Basket: het geheel aan onderliggende aandelen.

Call trigger: de waarde waarop de structuur kan worden afgelost door de uitgevende partij

CMS:  staat voor ‘Constant Maturity Swap’; de 10-jaars euro CMS-rente is het tarief waarvoor op de kapitaalmarkt euroleningen met een looptijd van 10 jaar worden verhandeld.

Coupon: rentevergoeding

Memorycoupon: wanneer op een peildatum de coupon niet uitgekeerd kan worden, zorgt de ‘memory’ ervoor dat de coupon de volgende keer uitgekeerd kan worden.

Strike: de waarde van het aandeel bij aanvang.

beleggingsproducten

naam

GS STOXX Europe 600 Banks/Insurance22-27.

omschrijving

Met dit product wordt deelgenomen aan de beweging van de Europe 600 Banks Price Index en de Europe 600 Insurance Price Index die wordt gebaseerd op de performance van de top 600 ondernemingen uit de Europese banksector en top 600 ondernemingen uit de Europese verzekeringssector. De verdeling van deze indexen is 50/50.

Dit product heeft een totale looptijd van 5 jaar en een kapitaalgarantie van 95%. De maximale return op dit product is ongeveer 6,2% op jaarbasis. We participeren voor 130% in de index

looptijd

29 april 2022 tot en met 29 april 2027

risico

Er bestaat een kans dat de belegger minder terugkrijgt dan zijn inleg. Daarnaast bestaat er een kans dat de uitgevende instelling zijn verplichtingen niet nakomt als deze in financiële problemen zou komen te verkeren.

karakteristieken

Aandelen sector financiële dienstverlening, Europa

uitgevende instelling

Goldman Sachs

ISIN

XS2466507055