Locaties

Basket: het geheel aan onderliggende aandelen.

Call trigger: de waarde waarop de structuur kan worden afgelost door de uitgevende partij

CMS:  staat voor ‘Constant Maturity Swap’; de 10-jaars euro CMS-rente is het tarief waarvoor op de kapitaalmarkt euroleningen met een looptijd van 10 jaar worden verhandeld.

Coupon: rentevergoeding

Memorycoupon: wanneer op een peildatum de coupon niet uitgekeerd kan worden, zorgt de ‘memory’ ervoor dat de coupon de volgende keer uitgekeerd kan worden.

Strike: de waarde van het aandeel bij aanvang.

beleggingsproducten

naam

Credit Suisse USD Global ESG Leaders Booster Note 2022

omschrijving

Met dit product wordt deelgenomen aan de beweging van de Stoxx Global ESG Leaders Select 50 die wordt gebaseerd op de performance van de top 50 aandelen met een lage volatiliteit en een hoog dividend.

Het selectieproces van Credit Suisse sluit vervolgens die aandelen uit waarvan de historische volatiliteit over de laatste 3 tot en met 12 maanden het hoogste is geweest. Van de overgebleven aandelen worden 30 aandelen met het hoogste dividend over de laatste 12 maanden opgenomen in de index.

Dit product heeft een totale looptijd van 6 jaar en een kapitaalgarantie van 90%. Er is geen maximale aflossing en de uiteindelijke aflossing wordt berekend door 100% plus 1,3 maal de stijging van de onderliggende index.

looptijd

21 mei 2016 tot en met 21 juni 2022

risico

Er bestaat een kans dat de belegger minder terugkrijgt dan zijn inleg. Daarnaast bestaat er een kans dat de uitgevende instelling zijn verplichtingen niet nakomt als deze in financiële problemen zou komen te verkeren.

karakteristieken

Aandelen, wereldwijd

uitgevende instelling

Credit Suisse

ISIN

XS1396666239