Locaties

Basket: het geheel aan onderliggende aandelen.

Call trigger: de waarde waarop de structuur kan worden afgelost door de uitgevende partij

CMS:  staat voor ‘Constant Maturity Swap’; de 10-jaars euro CMS-rente is het tarief waarvoor op de kapitaalmarkt euroleningen met een looptijd van 10 jaar worden verhandeld.

Coupon: rentevergoeding

Memorycoupon: wanneer op een peildatum de coupon niet uitgekeerd kan worden, zorgt de ‘memory’ ervoor dat de coupon de volgende keer uitgekeerd kan worden.

Strike: de waarde van het aandeel bij aanvang.

beleggingsproducten

naam

Leonteq Capital Protected Note on SORCHETE Index

omschrijving

Met dit product wordt deelgenomen aan de koersbewegingen van de onderliggende Sorchete Index. De Sorchete Index bestaat uit de Solactive Risk Control Index on BlackRock Global Technology and Healthscience Funds.

Dit product heeft geen coupon.

De looptijd van dit product is 6 jaar en gedurende deze periode kan het product op ieder moment verkocht worden.

Er zit een kapitaalgarantie op van 90% en het opwaarts potentieel is gemaximeerd op 150%.

looptijd

1 april 2021 tot en met 3 mei 2027

risico

Er bestaat een kans dat de belegger minder terugkrijgt dan zijn inleg. Daarnaast bestaat er een kans dat de uitgevende instelling zijn verplichtingen niet nakomt als deze in financiële problemen zou komen te verkeren.

karakteristieken

BlackRock Global Technology And Healthscience Funds

uitgevende instelling

Leonteq

ISIN

CH1107634110