Locaties

Basket: het geheel aan onderliggende aandelen.

Call trigger: de waarde waarop de structuur kan worden afgelost door de uitgevende partij

CMS:  staat voor ‘Constant Maturity Swap’; de 10-jaars euro CMS-rente is het tarief waarvoor op de kapitaalmarkt euroleningen met een looptijd van 10 jaar worden verhandeld.

Coupon: rentevergoeding

Memorycoupon: wanneer op een peildatum de coupon niet uitgekeerd kan worden, zorgt de ‘memory’ ervoor dat de coupon de volgende keer uitgekeerd kan worden.

Strike: de waarde van het aandeel bij aanvang.

beleggingsproducten

naam

Leonteq Aegon, Allianz and NN Group.

omschrijving

Met dit product wordt deelgenomen aan de koersbewegingen van drie onderliggende waardes, namelijk: Aegon NV, Allianz en NN Group NV.

De looptijd van dit product is 17 maanden.

Gedurende deze 17 maanden zijn er 4 data waarop het product tussentijds kan aflossen: 15-01-2024 / 15-04-2024 / 15-07-2024 en 15-10-2024.

Tussentijdse aflossing mogelijk op coupondata indien de performance van de 3 aandelen boven of gelijk aan -5,00% staat (call trigger).

Aflossing op einde looptijd 100% als de som van alle drie de aandelen boven -60% staat of als een van de drie aandelen gelijk of boven 0% staat.

Gegarandeerde coupon van 3,50% per 3 maanden. (eerste pas na 6 maanden)

looptijd

15 augustus 2023 tot en met 15 januari 2025.

risico

Er bestaat een kans dat de belegger minder terugkrijgt dan zijn inleg. Daarnaast bestaat er een kans dat de uitgevende instelling zijn verplichtingen niet nakomt als deze in financiële problemen zou komen te verkeren.

karakteristieken

Aandelen, Europa

uitgevende instelling

Leonteq

ISIN

CH1283546591