Locaties

vermogensbeheer

Forza Asset Management beheert uw vermogen op basis van een mandaat. Maatwerk en dienstbaarheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Hoe gaan wij te werk?

maatwerk

De eerste kennismaking tussen u en ons is essentieel in het proces om tot perfect maatwerk te komen. U kunt aftasten of wij de vermogensbeheerder zijn die u zoekt. Wij kunnen een inschatting maken of we aan uw wensen zouden kunnen voldoen. Het eerste gesprek is dan ook vooral bedoeld om elkaar beter te leren kennen.

Mocht u na dit eerste gesprek kiezen voor verdere samenwerking dan ontvangt u van ons een uitgebreide informatiebrochure voor cliënten en volgt er een aantal gesprekken waarin uw complete financiële situatie wordt geïnventariseerd. Daarna gaan we aan de slag en ontwerpen een op u en uw vermogen toegesneden portefeuilleprofiel.

dienstbaarheid

Bovenstaand proces leidt tot een nauwe persoonlijke relatie tussen u en een van onze vermogensbeheerders. Eén van de belangrijkste pijlers van onze dienstbaarheid is dat u te allen tijde een beroep op uw vermogensbeheerder kunt doen.

onze beleggingsproducten

Om u inzicht te geven in wat er met uw vermogen gebeurt, heeft u de mogelijkheid om dagelijks uw beleggingsportefeuille te volgen via een beveiligde website. Een overzicht van onze beleggingsproducten vindt u hier.

geïnteresseerd?

Bel ons om een afspraak te maken: 043 - 350 29 80.