Locaties

Basket: het geheel aan onderliggende aandelen.

Call trigger: de waarde waarop de structuur kan worden afgelost door de uitgevende partij

CMS:  staat voor ‘Constant Maturity Swap’; de 10-jaars euro CMS-rente is het tarief waarvoor op de kapitaalmarkt euroleningen met een looptijd van 10 jaar worden verhandeld.

Coupon: rentevergoeding

Memorycoupon: wanneer op een peildatum de coupon niet uitgekeerd kan worden, zorgt de ‘memory’ ervoor dat de coupon de volgende keer uitgekeerd kan worden.

Strike: de waarde van het aandeel bij aanvang.

beleggingsproducten

naam

Leonteq Exxon Mobil, Royal Dutch and Total

omschrijving

Met dit product wordt deelgenomen aan de koersbewegingen van drie onderliggende waardes, namelijk: Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Total Energies.

De looptijd van dit product is 18 maanden.

Gedurende deze 18 maanden zijn er twee data waarop het product tussentijds kan aflossen: 05-12-2022 en 05-06-2023.

Tussentijdse aflossing mogelijk als ieder aandeel boven of gelijk aan 0% performance noteert.

Aflossing op einde looptijd 100% als alle 3 de aandelen boven de -20% noteren. Daarnaast zal afgelost worden op 100% als op einddatum 1 van de 3 aandelen gelijk of boven 0% performance noteren. Dit noemen we het primo-effect.

De coupon data zijn: 12-12-2022 / 12-06-2023 en 13-12-2023.

Gegarandeerde coupon van 11,50% per jaar.

looptijd

3 juni 2022 tot en met 4 december 2023

risico

Er bestaat een kans dat de belegger minder terugkrijgt dan zijn inleg. Daarnaast bestaat er een kans dat de uitgevende instelling zijn verplichtingen niet nakomt als deze in financiële problemen zou komen te verkeren.

karakteristieken

Aandelen, wereldwijd

uitgevende instelling

Leonteq

ISIN

CH1186549601