Locaties

Basket: het geheel aan onderliggende aandelen.

Call trigger: de waarde waarop de structuur kan worden afgelost door de uitgevende partij

CMS:  staat voor ‘Constant Maturity Swap’; de 10-jaars euro CMS-rente is het tarief waarvoor op de kapitaalmarkt euroleningen met een looptijd van 10 jaar worden verhandeld.

Coupon: rentevergoeding

Memorycoupon: wanneer op een peildatum de coupon niet uitgekeerd kan worden, zorgt de ‘memory’ ervoor dat de coupon de volgende keer uitgekeerd kan worden.

Strike: de waarde van het aandeel bij aanvang.

beleggingsproducten

naam

Leonteq ABN / Royal Dutch / Volkswagen 2022-23 17/07

omschrijving

Met dit product wordt deelgenomen aan de koersbewegingen van drie onderliggende waardes, namelijk: ABN AMRO, Royal Dutch Shell en Volkswagen.

De looptijd van dit product is 16 maanden.

Gedurende deze 16 maanden zijn er een aantal data waarop het product tussentijds kan aflossen:

11-07-2022 – 10-10-2022 – 10-01-2023 – 11-04-2023

Tussentijdse aflossing mogelijk op coupondata indien de performance van de 3 aandelen boven of gelijk aan -5,00% staat (call trigger).

Aflossing op einde looptijd 100% als de som van alle drie de aandelen boven -60% staat of als een van de drie aandelen gelijk of boven 0% staat.

Gegarandeerde coupon van 4,00% per 3 maanden. De eerste uitbetaling zal plaats vinden na 6 maanden.

looptijd

10 januari 2022 tot en met 10 juli 2023

risico

Er bestaat een kans dat de belegger minder terugkrijgt dan zijn inleg. Daarnaast bestaat er een kans dat de uitgevende instelling zijn verplichtingen niet nakomt als deze in financiële problemen zou komen te verkeren.

karakteristieken

Aandelen, Europees

uitgevende instelling

Leonteq

ISIN

CH1158655634