Locaties

Basket: het geheel aan onderliggende aandelen.

Call trigger: de waarde waarop de structuur kan worden afgelost door de uitgevende partij

CMS:  staat voor ‘Constant Maturity Swap’; de 10-jaars euro CMS-rente is het tarief waarvoor op de kapitaalmarkt euroleningen met een looptijd van 10 jaar worden verhandeld.

Coupon: rentevergoeding

Memorycoupon: wanneer op een peildatum de coupon niet uitgekeerd kan worden, zorgt de ‘memory’ ervoor dat de coupon de volgende keer uitgekeerd kan worden.

Strike: de waarde van het aandeel bij aanvang.

beleggingsproducten

naam

Barclays Bank Phoenix Autocall SX5E / SPX / EEM UP / FTSEMIB

omschrijving

Met dit product wordt deelgenomen aan de koersbewegingen van de Eurostoxx 50, S&P 500, iShares MSCI Emerging Markets en de FTSE MIB Index.

Dit product heeft een totale looptijd van 4 jaar en werkt met een memory coupon. De coupon is 8% per jaar.

Als de officiële slotkoers van elke onderliggende index op de gehanteerde meetmomenten groter is dan of gelijk is aan 80% van de strike, dan wordt er een coupon betaald. Daarnaast, mocht de coupon een keer niet worden uitbetaald, kan de coupon onder voorwaarde alsnog worden uitbetaald. Er is dus sprake een memory coupon. Voorwaarde is dat in de volgende meetmomenten de slechts presterende index hoger of gelijk dient te staan dan 80% van de strike van de onderliggende index.

De coupon data zijn: 02-11-2022 / 02-02-2023 / 02-05-2023 / 02-08-2023 / 02-11-2023 / 02-02-2024 / 02-05-2024 / 02-08-2024 / 04-11-2024 / 03-02-2025 / 02-05-2025 / 04-08-2025 / 03-11-2025 / 02-02-2026 / 04-05-2026 / 03-08-2026

Tussentijdse aflossing vindt plaats als alle vier de onderliggende waardes boven de strike noteren. De tussentijdse aflossing data zijn gelijk aan de coupon data beginnend vanaf 02-08-2023.

looptijd

2 augustus 2022 tot en met 3 augustus 2026

risico

Er bestaat een kans dat de belegger minder terugkrijgt dan zijn inleg. Daarnaast bestaat er een kans dat de uitgevende instelling zijn verplichtingen niet nakomt als deze in financiële problemen zou komen te verkeren.

karakteristieken

EURO STOXX 50, S&P 500, iShares MSCI Emerging Markets en FTSE MIB Index

uitgevende instelling

Fortem Capital

ISIN

XS2409639221