Locaties
 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

SFDR is ingevoerd op 10 maart 2021 en onderscheidt 3 categorieen, waarin iedere belegging ingedeeld kan worden:

  • Artikel 6 fondsen integreren geen enkele vorm van duurzaamheid in hun beleggingsproces en kunnen beleggen in aandelen die ESG-fondsen uitsluiten, bijvoorbeeld van tabaksbedrijven of steenkoolproducenten.
  • Artikel 8 (of ‘stimuleren van E&S’) is van toepassing  “…wanneer een financieel product, naast andere kenmerken, milieu- en maatschappelijke kenmerken stimuleert, of een combinatie van deze kenmerken, mits de bedrijven waarin wordt belegd er goede governancepraktijken op na houden.”
  • Artikel 9 (of ‘producten gericht op duurzame beleggingen’) geldt voor producten die zich specifiek richten op duurzame beleggingen en is van toepassing “…wanneer een financieel product duurzaam beleggen als doel heeft en er een index is aangeduid als referentiebenchmark.”

Binnen Forza hebben wij vooralsnog besloten de beheerportefeuilles die aan de cliënten worden aangeboden, niet als “duurzaam” te kwalificeren binnen het kader van de SFDR, dit omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat en objectieve berekeningsmethodes ontbreken. De effecten van duurzaamheid worden in het samenstellen van maatwerk-portefeuilles wel steeds vaker meegenomen in de beleggingsbeslissingen.