Locaties
 

ESG

ESG staat voor “Environmental, Social & Governance”, vrij vertaald als milieu, sociaal en bedrijfsvoering. In ons beleid houden we op de volgende wijze rekening met ESG:

  • Environment (milieu): bedrijven worden beoordeeld op hun CO2-uitstoot, energie efficiëntie, vervuiling, verminderen van afval en omgaan met de schaarste aan water. Hierbij streven we naar bedrijven met een zo laag mogelijke ecologische footprint.
  • Social (sociaal): bedrijven worden beoordeeld op diversiteit, werkomstandigheden, productveiligheid, privacy en gender neutraliteit en beoordeeld wordt of ze hun beloningen daarop aan passen
  • Governance (bedrijfsvoering): bedrijven moeten open en transparant naar hun omgeving zijn op het gebied van onder andere de bedrijfsstructuur en -cultuur, beloningen en lobby-activiteiten.